Drie jaar SHE-d.nl!

Alweer 3 jaar geleden schreef ik mijn bedrijf in bij de Kamer van Koophandel. Allereerst veel dank beste klanten en tijdelijke collega’s voor de samenwerking in deze periode!

Ik kijk terug op 3 mooie ondernemersjaren. Als interim SHE Manager en SHE adviseur heb ik SHE gap analyses uitgevoerd, SWOT analyses georganiseerd om te komen tot een SHE verbeterplan, diverse RIE’s helpen opstellen en getoetst, blootstelling gevaarlijke stoffen beoordeeld met Chemrade en Stoffenmanager, compliance registers opgesteld en nog veel meer. Als je meer wilt weten over mijn dienstverlening, kijk op mijn website of neem contact op met saskia@she-d.nl.

En voor de mensen die zich afvragen “waarom die foto van de toren van het Kruithuis in Delft met Saskia voor de deur?”. Het Kruithuis is voor mij een mooi symbool van veiligheid en ik heb er daarom voor gekozen om dit onderdeel te maken van mijn logo. Ter gelegenheid van 3 jaar SHE-d.nl heb ik de toren afgelopen weekend bezocht. Lees meer over het Kruithuis en mijn logo via Mijn logo | SHE-d.nl.

Self-efficacy: ik denk dat ik het kan dus ik doe het

Als je, als SHE professional, ziet dat jouw doelgroep een bepaald gedrag niet vertoont, dan kan dit veroorzaakt worden door een aantal factoren. Een daarvan is het vertrouwen in eigen kunnen (self-efficacy genoemd in de psychologie of in het Nederlands zelfeffectiviteit): ik denk dat ik het kan. Dit is taakgebonden. Hebben mensen voor de taak die je wilt dat ze uitvoeren of voor het probleem dat opgelost moet worden, het vertrouwen dat ze dat tot een positief einde zullen brengen?

Als mensen denken dat ze iets niet kunnen, dan is de kans groot dat ze het door jou gewenste gedrag niet gaan vertonen. Het gaat dus niet om de werkelijke competentie (iets kunnen) maar de psychologische kant daarvan (ik denk dat ik dit kan). Self-efficacy is niet hetzelfde als zelfvertrouwen. Zelfvertrouwen betreft meer algemeen het vertrouwen in jezelf, self-efficacy is taakgebonden.

Hoe verhoog je self-efficacy?

Succes ervaren

Succesvolle ervaringen hebben een positieve invloed op de self-efficacy. Begin daarom een verandering met een kleine stap. Zorg dat jouw doelgroep in die kleine stap succes ervaart als het resultaat van eigen inspanning (dus niet als het gevolg van geluk of jouw hulp): Ik ben de oorzaak van het succes, ik kan dit.

Social modelling

Laat iemand anders, waar jouw doelgroep dichtbij staat, het doelgedrag vertonen. Jouw doelgroep zal dan eerder denken ik kan dat ook. Dit zie je bij AA bijvoorbeeld of bij andere therapie vormen. Een verhaal wordt gedeeld door een lotgenoot die min of meer gelijk is. Geen topmodel of topsporter, er moet niet een te grote afstand zijn. Dat geeft bij ons de overtuiging als hij/zij dat kan, dan zou ik het ook moeten kunnen. Door sociale steun, gesprekken, mensen die in je geloven, het zien van verwantschap wordt de sef-efficacy groter.

Positieve feedback/overtuiging

Ook een externe partij kan jouw doelgroep overtuigen dat zij het kunnen door het geven van positieve feedback. Hoe betrouwbaarder zij de bron vinden, hoe beter zij overtuigd kunnen worden. Een betrouwbare bron is iemand die dichtbij staat of een expert.

Hoe kunnen we dat gebruiken als SHE-professionals?

Zorg dat jouw doelgroep vertrouwen heeft in het kunnen vertonen van het gewenste gedrag. Als mensen elkaar moeten gaan aanspreken op onveilig gedrag bijvoorbeeld:

  • Succes ervaren: zorg dat jouw doelgroep geoefend heeft in een veilige omgeving met het op een positieve manier anderen aanspreken op handelingen of situaties die verbeterd moeten worden.
  • Social modelling: laat ze vervolgens rondes lopen met een naaste collega die goed is in het op de juiste manier aanspreken van anderen en die dat op een laagdrempelige manier kan laten zien
  • Positieve feedback: vraag die collega positieve feedback te geven aan degene die voor het eerst een ronde meeloopt, als hij/zij het aanspreken heeft uitgeprobeerd en dat goed is verlopen.